September 05, 2022

Buwan ng Wikang Pambansa 2022

The Kaybagal South residents along with the PATTS volunteers

Idinaos ang parangal sa taunang pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa na inorganisa ng Departamento ng Wika sa pakikipagtulungan ng ABM Society at PATTS Senior High School. Ang paksang diwa sa taong ito ay “Filipino at mga Katutubong Wika: Kasangkapan sa Pagtuklas at Paglikha.” Ito ay ginanap sa ikalawang palapag ng bulwagan ng PATTS College of Aeronautics noong ika-5 ng Setyembre 2022.

Ang araw ng parangal ay nagsimula sa pagbati ng mga tagapagdaloy na sina G. Marc Benedict Alberto at Bb. Roselle Andrea Advincula. Inihayag ni Bb. Mary Gabrielle Pateña ang mga alituntuning dapat tandaan sa panonood ng programa. Ang pambungad na panalangin ay pinangunahan naman ni Bb. Jana Mae Coldas, sinundan ito ng bating panimula ni G. Brian Ben Coronel, pinuno ng Departamento ng Wika. Dinaluhan ito ng mga mga opisyal ng kolehiyo, mga guro at tagapayo, at mga kalahok sa mga patimpalak,


Ang sumusunod ang mga nagsipagwagi ng mga parangal:


Pagsulat ng Sanaysay

Unang Gantimpala Bb. Bianca Alexandria Santos (Cessna)

Ikalawang Gantimpala G. Raphael Christian L. Robles (Wright)

Ikatlong Gantimpala G. Rangelo D. Garcia (Montgolfier)


Pasalitang Tula

Unang Gantimpala Bb. Roselle Andrea M. Advincula (Agusta)

Ikalawang Gantimpala Bb. Sofia Paula F. Macatangay (Airbus)

Ikatlong Gantimpala Mc Dalle S. Barugsay (Cayley)


Isang Pag-awit

Unang Gantimpala G. Marcus Miguel C. Hingpit (Wright)

Ikalawang Gantimpala G. Denzel B. Kamatoy (Boeing)

Ikatlong Gantimpala G. Marv Jeroen G. Talaver (Lilienthal)


Masining na Pagguhit

Unang Gantimpala Bb. Sakura Kawaoka (Agusta)

Ikalawang Gantimpala G. Marc Benedict F. Alberto (Boeing)

Ikatlong Gantimpala Bb. Nicole Raven Palmera (Lilienthal)


Lakan at Lakambini 2022

G. Reinhart Ramirez (Wright) at Bb. Daryle Camantigue (Cessna)


Bilang bahagi ng programa ay naghandog ng natatanging bilang si Ginoong Marcus Miguel Hingpit, na sinundan naman ng pagtatapos ng programa sa pamamagitan ng pangwakas na pagbati ng Punong Guro ng Senior High School na si Dr. Catherine M. Camposano.